Faktafilmer om djur

I veckan har F-2:an arbetat med skolans nya surfplattor. Vi gjorde bland annat egna faktafilmer om djur. Innan vi spelade in filmerna läste vi faktatexter, valde ut fakta till filmerna, tränade att läsa upp våra texter och valde en bild som vi ville ha som bakgrund.

Genom detta fick eleverna träna på flera av läroplanens syften: till exempel att skapa med digitala tekniker och verktyg, läsa olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket efter mottagare.

Ett lärorikt arbete som eleverna tyckte var väldigt roligt!